Da nærmer det seg sommertur og alle som er påmeldt må huske å betale inn restbeløpet.

Depostium kr 1500,- er betalt (Untatt de som er etterpåmeldt)

Restbeløp kr 2000,- Innbetales til korpsets konto.

Etterpåmeldte betaler hele beløpet, Kr 3500,-

NB: Merk innbetaling med alle reisendes navn slik at kasserer klarer å holde oversikt.

Samme sum for alle reisende, korpsinger såvel som reiseledere.

Frist 29. mai.

Komiteen arbeider med programmet og det ser veldig lovendes ut!

Program og all nødvendig info blir publisert når det er klart.

Dere som er påmeldt som reiseledere vil bli kalt inn til et eget orienteringsmøte Torsdag 13. juni kl 20.00 -21.00

Med hilsen reise og seminarkomiteen.