Kjære hovedkorps og aspirantkorps. Da det er så mye som skjer med avslutninger både her og der, både for dere og meg, så får dere fri fra korpset i dag. 

Siste øvelse før sommertur er da neste uke, torsdag 20.juni.

Hilsen Thor Øyvind