Nye tider og rutiner ved oppstart for hovedkorps!
 
For at vi skal få en enda mer effektiv korpsøvelse så er det oppmøte kl 17.00 for alle!
Vedlagt ligger en liste over de som har ansvaret for opprigg og nedrigg av slagverk, stoler og notestativ.
De som har ansvaret for å være hjelpedirigent er også på denne lista.
Let opp deres navn og skriv ned datoen for når du har oppgaver å gjøre.
 
(Fint om dere foreldre følger opp)

 
Øvelsen 22.08:
 
Opprigg/Nedrigg av stoler og notestativ: Peder, Vidar, Sara og Tobias.
 
Opprigg/Nedrigg av slagverk: Oscar, Rebecca, Jacob og Anders
 
Hjelpedirigent: Joachim
 
--------------------------------------------------------
 
Poenget med dette er at korpset er ferdig oppvarmet til jeg kommer (ca 17.25)
Korpsøvelsen varer til 19.45
Dersom dere klarer å holde dere til denne planen vil korpsøvelsen gå som en drøm og vi er alle ferdig til å gå kl 20.00
Håper at dere tar dette på alvor og stiller opp!
Mvh. Thor Øyvind