Aspirantkorps starter opp torsdag 22.august kl 16.00 til 16.40 i musikkrommet.

Juniorkorps starter opp torsdag 22.august kl 16.40 til 17.20 i musikkrommet.