Aspirantkorps og enetimen til Josef avlyses i morgen, 26.september fordi jeg er syk.