Det har blitt informert noe feil i forhold til øving for nye aspiranter. Aspirantene møtte derfor pliktoppfyllende til aspirantøvelse sist tordag kl.13.30. Men aspirantene starter ikke opp med fellesøvelse før etter sommeren. Først må de lære å spille litt sammen med instruktører. Noen av juniorene ble sendt hjem på torsdag med beskjed om at de nå kun er med på øvelse med hovedkorpset, dette er også feil. Juniorene fortsetter felles øvelse med Hanne Marthe kl. 14.00 torsdager frem til sommeren. Juniorene spiller også med hovedkorpset frem til 17.mai, målet er at de skal være med i 17.mai-toget.