Vil gjerne minne om at korpset starter opp øvelsene denne uken. Vi følger Sandnes kommune sin skolerute; har skolen startet opp, så starter korpsøvelsene opp dersom det ikke har gått ut annen informasjon.

Både aspirantene og juniorene møter til vanlig øvelse i morgen.