Vi registrer at det er endel korpsinger som uteblir fra øvelsene og svært få gir melding om fravær til Thor Øyvind. Det er kun kort tid igjen til vi skal spille i 2.divisjon i Rogalandsmesterskapet for første gang.  Korpset, Thor Øyvind, Erlend og mange av korpsingene investerer ganske mye nå for at resultatet skal blir bra. Vi ønsker at alle er med og bidrar, da blir det best og kjekkest. Skyldes fraværet sykdom, er det ikke mye å gjøre med det, men hvis fraværet skyldes at en prioriterer andre ting, ber vi om at en vurderer om det er mulig å prioritere anderledes.