Noen klasser har fått lapp om å levere kake til 17.mai arrangementet litt seint. Vi oppfordrer derfor de som ikke har levert inn lapp til skolen om levering av kake til arrangementet, likevel å levere kake el. på skolen 16.mai ila. kl.18.00-19.00. Salg av kaker i kaféene på 17.mai er en veldig god inntektskilde til korpset.