Daværende formann Mette Lillejord forteller i artikkelen om det store aspirantopptaket i 2002. Sjekk aftenbladets artikkel "Korpsene vokser igjen".