Skulle du ha gamle avisutklipp eller andre omtaler om korpset vårt, hadde det vært svært artig å få et skannet bilde av utklippet! Vi kan hjelpe til med å få skannet utklippet, dersom det er ønskelig. Ta eventuelt kontakt med web-ansvarlig eller noen i styret.